Växtjord Typ B - Salthaltiga markmiljöer (ton)

Växtjord Typ B - Salthaltiga markmiljöer (ton)


Användnings område

Lämplig som jord intill vägbyggnationer där stora mängder vatten ska filtreras från exempelvis salt.

Växtjord typ B är en produkt som renar dagvatten som släpps ut till naturen.

Sammansättning

Volymvikt: 1 400 kg/kbm
Mullhalt: 2-5
Lerhalt: 0-5
Ledningstal: 1-3
pH värde: 5,5-8

Är detta hållbart?

Cirkularitetsgrad 100%.

Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill
tacka dig för att du hjälper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!