Gräsytejord Eko - Ogödslad (ton)

Gräsytejord Eko - Ogödslad (ton)


Användingsområde

Lämpar sig bäst vid ny anläggning av gräsmatta från frö. Produkten är hållbart framtagen med ekologiska produkter.

Denna produkt är ogödslad

Jorden uppfyller Mark AMA´s krav på Växtbädd typ 2 (DCL.1122).

Sammansättning

Volymvikt: 1 300 kg/kbm
Mullhalt: 3-5
Lerhalt: 3-8
Ledningstal: 2-5
pH värde: 6-8

Är detta hållbart?

Cirkularitetsgrad 100%.

Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill
tacka dig för att du hjälper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!