Gräsmattejord Eko - Naturgödslad (ton)

Gräsmattejord Eko - Naturgödslad (ton)


Användningsområde

Gräsmattejord Eko - Naturgödslad lämpar sig bäst till grönytor och all gräsmatta.
En allsidig jord som är gödslad med hygieniserad hästgödsel.

Gräsmattejorden är rotogräsfri.

Sammansättning

Volymvikt: 1 300 kg/kbm
Mullhalt: 4-8
Lerhalt: 3-8
Ledningstal: 2-5
pH värde: 6-8

Är detta hållbart?

Cirkularitetsgrad 100%.

Genom att välja våra cirkulära produkter hjälper du till att ge materialet liv igen. Vi vill
tacka dig för att du hjälper till att värna om vår miljö och ser långsiktigt på framtiden!

 

Kunder som köpt denna produkt köpte även...